E-parduotuvės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) jas priėmus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su „casalana.lt“ taisyklėmis“) yra teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, tarpusavio įsipareigojimus ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes „casalana.lt“ internetinėje parduotuvėje.
1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo „casalana.lt“ puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti pakeistas Taisykles.
1.3 Internetinės parduotuvės „casalanalt“ prekyba vykdoma šiuo metu Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, el.paštu gauna išankstinio apmokėjimo sąskaitą.
2. Pirkėjo teisės ir pareigos
2.1 Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka jis turi teisę sudaryti tokią sutartį ir atitinkamai pirkti prekes „casalana.lt“ internetinėje parduotuvėje.
2.2 Pirkėjas užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, Omniva paštomato pavadinimą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.3 Jei pasikeičia Pirkėjo Pardavėjui pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie pasikeitusius savo duomenis tinkalpyje nustatytoje Pirkėjo anketos formoje „Kontaktiniai duomenys.
2.4 Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti Omniva paštomato pavadinimą.
2.5 Pirkėjas turi teisę per 7 darbo dienas nuo prekių gavimo dienos nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti prekes Pardavėjui prieš tai informavus rašytine forma. Prekes galima grąžinti, jei prekės nebuvo sugadintos, prekių prekinė išvaizda nepasikeitė, prekių originali pakuotė tvarkinga, prekės yra tos pačios komplektacijos, prekės yra nenaudotos. Tinkamos kokybės prekės gali būti grąžinamos vadovaujantis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258".
2.6 Tuo atveju, kai Pirkėjas casalana.lt internetinėje parduotuvėje įsigyja prekes ir vadovaudamasis Taisyklėse numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklėse numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklėse nustatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.
2.7 Pirkėjas įsipareigoja padengti prekių grąžinimo išlaidas, išskyrus atvejus, jei prekės pakuotė pristatymo metu buvo pažeista ir prekė buvo sugadinta.
2.8. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
2.9 Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo Pardavėjui perduoti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje casalana.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.10 Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.11 Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas bei telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, Pardavėjo tinklapyje nurodytu elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą.
3. Pardavėjo teisės ir pareigos
3.1 Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėti už prekes elektronine bankininkyste ar mokėjimo pavedimu, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.
3.2 Pardavėjas,negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Jei pasiūlyta prekė Pirkėjui netinka ir jis atsisako priimti pasiūlytą prekę, Pardavėjas įsipareigoja per 3 darbo dienas grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
3.3 Jei Pirkėjas nutraukia prekių pirkimo – pardavimo sutartį pagal 2.5 punkte numatytas sąlygas, Pardavėjas, gavęs grąžinama prekę, įsipareigoja per 15 darbo dienų grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
3.4 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
3.5 Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje casalana.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklėse nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
3.6 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
3.7 Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
3.8 Pardavėjas susidarius svarbioms aplinkybėms gali laikinai arba iš viso nuktraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4. Apmokėjimas už prekes
4.1 Visos Prekių kainos yra pateiktos su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).
4.2 Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortele CasaLana- siūlų namų parduotuvėje ir mokėjimo pavedimu.
5. Prekių pristatymas
5.1 Užsakytos prekės yra pristatomos per Omniva siuntų tarnybos paštomatus Prekių pristatymas yra nemokamas, jeigu užsakymo suma yra 30 eurų ar didesnė. Jei užsakymo suma iki 30 eurų, pristatymo mokestis yra 2,50 eur. Prekių pristatymas į Kuršių Neriją papildomai kainuoja 30 eurų ir pristatoma tik per kurjerį
6. Garantijos
6.1 Pardavėjo parduodamoms prekėms yra suteikiama gamintojo garantija.
6.2 Netinkamos kokybės prekę Pirkėjo pasirinkimu Pardavėjas įsipareigoja: pakeisti į tinkamos kokybės prekę; pašalinti prekės trūkumus arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
6.3 Jei prekės trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
6.4 Daiktų trūkumai šalinami, daiktai keičiami, grąžinami vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. Birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo taisyklėmis.
7. Informacijos siuntimas
7.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo regitracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu ir, Taisyklėse nurodytais atvejais - telefonu, nurodytais registracijos metu.
7.2 Pirkėjas kreipiasi į Pardavėją nurodytais kontaktais – tel.: 8 678 25292, el. paštu ausra@kurita.lt
8. Baigiamosios nuostatos
8.1 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius
8.2 Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė
8.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Tel.: 8 678 25292, e-paštas: info@kurita.lt

Darbo dienomis nuo 10:00 – 19:00 val.
Šeštadienį nuo 10:00 - 18:00
Sekmadienį nedirbame

© C.a.s.a. LANA siūlų namai, visos teisės saugomos